6 สิงหาคม 2562 กรมป่าไม้ ประสานงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงคลี่คลายสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190806095813458

อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดับไฟ ด้วยวิธีการระบายน้ำและต่อสายส่งน้ำเข้าไปดับไฟ รวมถึงการระดมน้ำดับไฟทางอากาศ การเข้าพื้นที่่ยากลำบาก ไม่เหมือนป่าบกทั่วไป และยังพบปัญหาอุปสรรคเรื่องลมแรง จึงทำให้การดับไฟยาก ประกอบกับมีสารอันตรายปนเปื้อนจากถูกไฟไหม้ จึงจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นปฏิบัติการบินฝนหลวงเพื่อช่วยควบคุมปัญหาไฟป่าอีกทางหนึ่ง คาดว่าในช่วงบ่าย 8-9 สิงหาคมนี้จะสามารถดำเนินการได้ ส่วนสาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่าที่พรุควนเคร็ง มาจากพฤติกรรมของประชาชนเข้าไปบุกรุกป่า จุดไฟเพื่อหาอาหาร หรืออาจจะเกิดจากการสันดาปของธรรมชาติ จึงทำให้เกิดไฟไหม้และลุกลามไปใต้ดิน ทำให้เจ้าหน้าที่ดับไฟยาก สำหรับพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งมีประมาณ 220,000 ไร่ อยู่ในพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ที่ผ่านมากรมป่าไม้ได้ออกมาตรการควบคุมพื้นที่ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกพื้นที่ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณะภัยควบคุมไม่ให้ไฟไปทำลายทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตร ควบคุมระดับน้ำในป่าพรุไม่ให้แห้ง และจะมีการเข้าไปปลูกต้นไม้ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับป่าพรุ หากพบเห็นเบาะแสผู้ที่เข้ามาบุกรุกป่า เผาป่า หรือพบเห็นไฟป่า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่มีมาตรการดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้เกิดไฟป่าพรุ อธิบดีกรมป่าไม้ยังกล่าวถึงความสำคัญของป่าพรุควนเคร็งว่า เป็นระบบนิเวศที่มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีคล้ายพื้นที่ป่าชายเลนแต่เป็นน้ำจืดจึงไม่เหมือนกับป่าไม้ทั่วไป มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย เช่น ไม้เสม็ด แต่ปัจจุบันระบบนิเวศถูกทำลายปริมาณน้ำในป่าแห้งซากพืชซากสัตว์จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าพรุโต๊ะแดง ที่จังหวัดนราธิวาส อีกแห่งในช่วงหน้าแล้งต้องมีการวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอ